Захтев за обуставу усвајања Урбанистичког пројекта

Градски одбор Демократске странке Београд тражи обуставу усвајања Урбанистичког пројекта (УП) за изградњу стамбеног објекта на катастарској парцели 1350 КО Врачар, Петроградска бр.18.

Петроградска улица је део амбијенталне целине Крунски венац, оцењене као целина од посебног културно историјског значаја. Изградња објекта предвиђеног овим УП нарушава постојећи изглед овог амбијента, а потенцијално може изазвати и оштећења околних објеката, имајући у виду да се у непосредној близини налазе објекти изграђени двадесетих година прошлог века, као што је то био случај у Видовданској улици. Због специфичности ове амбијенталне целине неопходно је да се предузму све неопходне мере заштите, примене сви предвиђени прописи и усагласе стручна мишљења за очување овог дела Врачара, попут ПДР „Крунски венац“ за чије доношење је усвојена одлука Скупштине града Београда (Сл. Гласник 88/18) и Закона о планирању и изградњи, који би ускоро требало да буде усвојен, узимајући у обзир да је добар део процедуре за његово усвајање већ завршен.

Јасно се може закључити да усвајање овог УП у овом тренутку „на брзака“ има за циљ да заобиђе процедуре и додатне мере заштите предвиђене Законом о планирању и изградњи и поменутим планским документом.

Инсистирање на брзом и преурањеном усвајању предложеног УП супротно је интересима града, општине, као и грађана и може довести до штете по заштићену амбијенталну целину и културно добро која ће касније бити непоправљива и ненадокнадива.

Због свега наведеног тражимо привремену обуставу усвајања овог УП и одлагање јавног увида до усвајања измењеног закона који регулише планирање и изградњу и ПДР који ће на прецизнији начин испланирати шире подручје. Интерес грађана мора бити изнад интереса појединаца.

Тања Цакић

Поделите: