Загађене реке и потоци у Лазаревцу

Кроз Лазаревац тече река Лукавица. Други градови који имају реку, поред ње изграде шеталиште и бициклистичку стазу, а Лазаревац је својој реци продубио корито, а прилаз је немогућ од траве и растиња. О шетњи поред реке нема ни говора, ту и инсекти одбијају да лете, јер том реком протиче канализација у свом непречишћеном, готово изворном облику.

Нема сумње да је наша река одавно премашила  законом дефинисане граничне вредности емисије загађујућих материја. За то нам не требају инструменти, довољно је стати на мост и сопственим чулима се може утврдити да нам река има мирис фекалија. И тако већ деценију.

Поред канализационог система у Лазаревцу делимично су изграђени системи у насељима Велики Црљени, а незнатно у Вреоцима, Барошевцу, Рудовцима, Малим Црљенима, Дудовици, Чибутковици, Степојевцу, Петки и Трбушници. У овим насељима је изграђена секундарна и примарна канализациона мрежа до заједничке септичке јаме, или се отпадне воде директно, без пречишћавања, испуштају у најближи реципијент. Тако су поред Лукавице загађене и реке Оњег и Пештан, као и сви безимени потоци на овом подручју.

Домаћинства која нису прикључена на канализациону мрежу користе преливне септичке јаме и отпадне воде, директно испуштају у отворене уличне канале и најближе јаруге и потоке. Посебан проблем је одсуство канализационе мреже у насељима која су у близини главних изворишта, где је најочитија неопходност постројења за пречишћавање отпадних вода.     

Канализациони систем Лазаревца комуналне отпадне воде прикупља системом секундарне, примарне и магистралне мреже и испушта их у реку Лукавицу, која протиче поред наших станова и кућа, поред зелене пијаце, парка, школе и обданишта.

  Просторним планом Градске општине Лазаревац, 2012. године је констатовано непланско ширење канализационе мреже у читавој општини, као и потреба изградње нових канализационих колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода. Од тада, до данас у мандату ове СНС власти, ситуација се не мења. Дају се бомбастичне изјаве о милионоима евра који ће се у то уложити, али уместо решавања круцијалних проблема, у Лазаревцу се скида асфалт и ређају коцке и плочице, ископа се рупа испред општине, назови паркинг, притом се униште два паркинга да се направи један. Да ли су то грађани хтели?                     

Снежана Вуковић, одборница „БеДем – Демократска странка“

Поделите: