Приватно партнерство, јавно предузеће или нешто треће

Више од недељу дана у ЈКП „Младеновац“, стоји покварена „смећарка“… нећемо улазити у разлоге који су довели до престанка рада исте, али је занимљиво да је у квару једна од „новијих“ и да садашње руководство не покушава да је поправи.
То и не би био неки проблем да у „нашем“ јавном предузећу постоји довољан број других „смећарки“, као и радника извршилаца који би могли адекватно надоместити престанак рада, а самим тим квалитетно и према програму извршити редовно изношење смећа.
Када још мало боље сагледамо ствари и погледамо у двориште „предузећа“ можемо видети да тамо у ствари има 7 „смећарки“ од којих су само 3 исправне и функционалне, што јасно објашњава и осликава стање и количине смећа које се налазе на нашим улицама.
Ако на све ово додамo да од 3 „подизача“ ради само један, да после 2010. године није купљен ниједан „кипер“, да су машине које су набављене у периоду од 2000. до 2012. године уништене и неупотребљиве, да су на „новом“ булдожеру пацови „појели инсталације“, а једина комбинована чистилица за прање улица „Раво“ се запалила и изгорела …
Долази се до закључка да је ова наше јавно предузеће лошим руковођењем и недомаћинским пословањем доведено на ивицу колапса и престанка обављања делатности за коју је основано.
Како би се све то прикрило и пред изборе направила једна нова слика наше општине (потемкинова села), дошло се на револуционарну идеју…
Да се ангажује „приватно предузеће“ које ће надоместити немогућност и недостататак техничких средстава и машина. Ова техничка сарадња за почетак ће се одвијати у виду ангажовања „три смећарке“, а касније ће вероватно прерасти у нешто више…
За нас ће остати непознаница на који начин и по којим условима ће се вршити наплата ове сарадње, односно за колико ће се још новца задужити предузеће које је пред блокадом?
Прва „плава смећарка“ је већ стигла у двориште пропалог и уништеног јавног предузећа, али ради мира у кући и неталасања пред изборе биће представљена као донација НН лица. Наравно примопредаја донације је извршена како и доликује у недељу око 19 часова.

На крају грађанима Младеновца остаје питање да ли ће се на њихова плећа свалити, осим великих дуговања која ће се манифестовати променом цена услуга одмах после избора, и проблем појаве зараза и других болести усред нередовне и недовољно добре хигијене???

О проблемима које ово јавно предузеће има по питању водовода и канализације писаћемо други пут…

Драган Николић

Поделите: