Положај жене на селу

Положај жена на селу је одувек био тежак , а до данас се мало тога променило. Проблеми са којима се жене на селу, а нарочито у руралним срединама, суочавају су велики.

Њихов статус у привреди је лош у смислу родне равноправности. Преоптерећене су пословима у домаћинству, баве се пољопривредом, а доприносе и својим радом бавећи се разним рукотворинама како би поправиле свој материјални статус . Многе од њих немају ни здравствено ни пензијско осигурање. У старости се суочавају са сиромаштвом јер су им пензије јако мале или их уопште немају.

Док су у Европи више од 30% жена власнице пољопривредних имања, у Србији оне чине тек нешто око 12%.

Решења морамо тражити у образовању, већој информисаности и бољем приступу средставима информисања. Обезбедити им равноправан приступ и учешће у свим делатностима, јер жена има кључну улогу у развоју сеоске средине.

Мирјана Касем

Одборница „БеДем – Демократска странка“ у Скупштини града Београда

Поделите: