ЈП Градско стамбено – сервис или „златна кока“?

Знамо ли колико смо дужни и на шта се троши наш новац? ЈП Градско стамбено званично није профитабилна фирма, па самим тим је немогуће да остварује добит. Међутим, по информацијама из добијених материјала који се могу добити на увид, видимо да добит ипак постоји и да није мала! Како је то могуће?

Према програму пословања ЈП Градско стамбено за 2023. годину тренутно одржава 13.361 улаз са 273.136 станова. Интересантно је да се за 2023. годину планира добит од 66.546.000 динара, што је чак 10.000.000 динара више него у 2022. години. Поставља се питање, уколико је то градско јавно предузеће основано за пружање услуга грађанима, одржавање и чишћење стамбених зграда и уколико је цена услуга правилно одређена – одакле и чему толика добит?!

Добит оваквог предузећа не може бити ништа друго него новац који је узет од грађана на име одржавања и поправке њихових зграда, али се не троши у потпуности на то већ се део преусмерава у добит, односно у градски буџет у виду неформалног пореза који грађани плаћају ненаменски. Финансијски извештаји који су били доступни 2015-2016. године сада то више нису, а грађанима или бар управницима би требало да буду доступни подаци о стању средстава по партијама њихових зграда.

Један од примера који се може навести је зграда у Крунској улици 47А. У „минусу“ су више десетина милиона динара, али се власницима станова не открива колико су у ствари дужни. На згради је 2018. године урађена термо фасада, дупли улазни портали и уграђени су нови лифтови за целих осамдесет милиона динара, а све је отишло на трошковник зграде. Хоће ли се то власницима станова једнога дана обити о главу када се то буде провукло кроз рачун Инфостана као отплата кредита? Ако знамо да се свакој поправци од рецимо хиљаду динара редовно приписује још 35% на трошак зграде, колика је онда добит на веће трошкове?

Уколико постоји добит, односно толики вишак, то значи или да ЈП Градско стамбено није обавило све послове у корист грађана које је могло, па је остао вишак новца то јест „добит“, или да су цене које предузеће наплаћује од грађана превелике и да постоји простор да цене услуга ЈП Градско стамбено буду умањене.

Демократска странка зато тражи умењење цена ЈКП Градско стамбено које би грађанима олакшало и појефтинило одржавање и чишћење њихових зграда, уместо што садашње цене служе једино за неосновано отимање новца од грађана и потенцијално богаћење уског круга људи блиских властима.

Београд може боље!

Демократе знају како!

Мирјана Касем,

Одборница БеДем – Демократска странка у Скупштини града Београда

Поделите: