Пречишћивачи – здравље или бизнис

Најгора градска власт у историји Београда, власт Српске напредне странке наставља да нашим градом управља без икакве стратегије, визије и логике по систему „пљуни па залепи“.

Mера коју сада планирају, званично има за циљ да београдска деца у вртићима и школама удишу чист ваздух. Ово би било за сваку похвалу да је градска власт одлучила да учини нешто на смањењу загађености ваздуха, али то очигледно није превише уносно.

Они су одлучили да за вртиће и школе набаве 11500 пречишћивача ваздуха у јавној набавци, чија је процењена вредност око 800 милиона динара.

У вези са овом јавном набавком, нарочито имајући у виду њену вредност, пали се низ ”црвених лампица” које указују на потенцијалну корупцију. Зато Демократска странка пита:

  1. Зашто од потенцијалних понуђача није захтевана никаква рефернца? (никакав доказ да су у претходном периоду извршили испоруку, монтажу и пуштање у рад макар једног пречишћивача ваздуха)
  2. Зашто од потенцијалних понуђача није захтеван доказ да располажу кадровским и техничким капацитетом? (доказ да располажу довољним бројем обучених људи који у одговарајућем року могу дистрибуирати, инсталирати и пустити у раду према захтевима из конкурсне документације 11500 пречишћивача ваздуха)

Интересантно је да је исти наручилац – Град Београд у јавној набавци аутоматских бројача за моторни саобраћај број ЈН 17/23 шездесет пута мање вредности, захтевао испуњавање стандарда и техничког и стручног капацитета!

  1. Да ли су аутори ове конкурсне документације размишљали о замени филтера? 
  2. Шта ће бити са пречишћивачима ваздуха по истеку 24 месеца гаранције? Будући да су од потенцијалних понуђача захтевали искључиво одржавање испоручене опреме у гарантном року од 24 месеца, на који начин планирају да одржавају уређаје после истека гарантног рока? Да ли градска управа на овај начин планира да обезбеђивање чистог ваздуха у вртићима и школама после истека гарантног рока од 24 месеца остане на доброј вољи понуђача, или можда планира да за две године поново купује нове пречишћиваче ваздуха?
  3. Нарочиту сумњу у ограничавање конкуренције изазивају веома прецизне димензије захтеваних пречистача (ширина ДО 320mm, висина ДО 600 mm, дубина ДО 320 mm и тежина са филтером ДО 5,5kg). Како би потврдили или одагнали наше сумње, позивамо грађане да на тржишту пробају да пронађу пречишћивач ваздуха који има ове димензије, а који пречишћава просторије до најмање 60 m² и има H13 ХEПA филтер са активним угљем.
  4. Зашто није захтевано достављање узорка који би могли измерити?

Актуелни режим је на овај начин још једном показао да је заинтересован искључиво за популистичко санирање последица, док узрок увек остаје нетакнут. Могуће да је тако јер су свесни да су узрок већине проблема Београђана управо они!

Филип Таталовић

шеф Одборничке групе ”БеДем – Демократска странка” у Скупштини града Београда

Поделите: