Будимо БЕДЕМ

Победник. Калемегдански бедем.

Текст Зорана Лутовца, председника Демократске странке, о вредностима које чине БеДем.
Будимо БеДем.